Samodzielna, rzetelna z dobrą organizacją pracy.

Pani Marzena sporządzała dla nas zestawienia i statystyki, prowadziła działania searchowe, zajmowała się weryfikacją i wstępną selekcją aplikacji, zamieszczała ogłoszenia na portalach internetowych, wprowadzała dane do bazy i treści na stronę internetową. Ze wszystkich obowiązków wywiązała się bardzo dobrze z dużym zaangażowaniem i pracowitością.

.